Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Monachium


LOGO WIDERSTAND

 

Projekt Widerstand gegen den Nationalsozialismus ma na celu pogłębienie wiedzy niemieckiego ruchu oporu przeciwko narodowemu socjalizmowi w Niemczech, a także  promowanie takich wartości jak odwaga, dobro, prawda. Jego główny trzon opiera się na mobilności do Monachium i zwiedzenia obiektów powiązanych z działalnością ruchu oporu "Biała Róża", ze szczególnym uwzględnieniem działalności przeciw nazizmowi Sophie i Hansa Scholl. Projekt dofinansowany został przez: Renovabis, Alfred Toepfer Stiftung, Hermann Reemtsma Stiftung i Holger Koppe Stiftung.

 

Projekt zakłada:

  1. Przybliżenie sylwetek rodzeństwa Scholl, będących symbolem walki o demokrację i wolność w okresie narodowego socjalizmu w III Rzeszy w latach 1933-1945.
  2. Poznanie form niemieckiego ruchu oporu w okresie II wojny światowej na przykładzie organizacji Biała Róża
  3. Przełamanie stereotypów dotyczących relacji polsko-niemieckich z okresu II wojny światowej
  4. Wzmocnienie świadomości na temat przeciwdziałania prześladowaniom mniejszości, idei demokracji oraz takich wartości jak: humanitaryzm, odwaga, prawda, dobro.
  5. Rozwój aktywnego obywatelstwa europejskiego, oparty na współpracy i rozwiązywaniu problemów w sposób kreatywny i wszechstronny.
  6. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w zakresie posługiwania się j. niemieckim
  7. Poznanie  historii miejsc związanych z rodzeństwem Scholl i organizacją "Biała Róża"
  8. Ćwiczenie pracy zespołowej i realizacja tematów badawczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii TIK.Dziennik projektu