Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Przydatne Linki


Diecezja Pelplińska

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

 

Rada Szkół Katolickich

 

Bazylika Chojnicka

 

Egzamin maturalny 2023