Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Erasmus +


eu erasmus 24 1

 

Program Erasmus + to szeroki wachlarz możliwości rozwoju placówki edukacyjnej na każdej płaszczyźnie. Skierowane są zarówno  do kadry edukacyjnej, jaki uczniów. W ramach programu wyróżnia się dwa podstawowe sektory:

=> Akcja 1 - "Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej" 

=> Akcji 2 - "Partnerstwa strategiczne"

Programy te polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, instytucji szkoleniowych oraz organizacji działających na rzecz rozwoju placówek oświatowych.

 

Akcja 1 skierowana jest do nauczycieli. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową, a także pogłębienie współpracy międzynarodowej. W tym celu nauczyciele mają możliwość uczestniczyć w międzynarodowych szkoleniach.

 

Akcja 2 skierowana jest do uczniów. Dzięki udziałowi w projekcie możliwe jest zwiększenie osiągnięć uczniów w zakresie komunikacji, rozwijania umiejętności językowych, podnoszenia pewności siebie, rozwijania zainteresowań, poszerzania horyzontów myślowych oraz poznawanie tradycji i kultury krajów partnerskich. Młodzież, która zaangażuje się w projekt nie tylko realizuje zadania na gruncie krajowym, poznaje nowe metody pracy i nauki, ale ma też możliwość wyjazdu zagranicznego w ramach krótkoterminowych wymian uczniowskich.

 

 

 

 

KA1

KA2

Upowszechnianie