Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Prawo oświatowe


1. EUROPEJSKA KONWENCJA Pobierz plik

2. KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA Pobierz plik

3. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA Pobierz plik

4. POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA Pobierz plik

5. USTAWA O OŚWIACIE Pobierz plik