Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Prawo oświatowe


5. USTAWA O OŚWIACIE Pobierz plik

1. EUROPEJSKA KONWENCJA Pobierz plik

3. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA Pobierz plik

4. POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA Pobierz plik

2. KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA Pobierz plik