Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Doradca zawodowy


job

 

Szkolny Doradca Zawodowy


mgr Karol Ostrowski
karol.ostrowski@katolik.chojnice.pl