Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Samorząd


13 października odbyły się wybory nowych władz Samorządu Szkolnego.
Przewodniczącym został Szymon Szafrański (kl. IV),
jego zastępczynią – Karina Galikowska (kl. IV), skarbniczką zaś – Magdalena Toruń (kl. IIa)

 

samorzad