Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

 

Rekrutacja
Kliknij tutaj aby poznać zasady rekrutacji

 

Od 1991 roku
Kształcimy młodzież, która weźmie odpowiedzialność za siebie i los przyszłych pokoleń.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina istnieje od 1991 r., a od 2011 r. funkcjonuje jako Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi. Mieści się w budynku przy ul. Plac Niepodległości 4. Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy.

Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich dobre wychowanie, bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki.

headhunting

Rekrutacja

Szkoła z radością powita w swoim gronie zdolnych i ambitnych młodych ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę o świecie, Bogu i służyć nią w przyszłości innym.

 

Czytaj więcej