Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Pielęgniarka


DYŻURY SZKOLNEJ PIELĘGNIARKI w roku szkolnym 2022/2023:

PONIEDZIAŁEK: 11.30-14.30

ŚRODA: 8.00-11.30

PIĄTEK: 11.30-14.30