Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

O nas


Umiemy często narzekać na czasy dzisiejsze, ale pamiętajmy, że czasy te my sami tworzymy. Nie powstają one poza nami, początek mają w nas (...)”.
ks. Stefan kard. Wyszyński

 

To wezwanie Prymasa Tysiąclecia znalazło odzew wśród członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Chełmińskiej, gdzie zrodził się pomysł utworzenia katolickiego liceum.

Rok 1991 to czas realizacji tego projektu. Wysiłku tego podjęli się ze szczególnym zaangażowaniem p. mgr Marianna Ziarno i ks. mgr Jarosław Kaźmierczak (wówczas wikariusz w Chojnicach, dzisiaj proboszcz parafii Nowa Cerkiew). Liczne wyjazdy do Warszawy, labirynt niekończących się formalności, niepewność, aż wreszcie długo oczekiwana decyzja Ministra Edukacji Narodowej: „(...) zezwala się Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Chełmińskiej na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Chojnicach przy ul. Grunwaldzkiej 1, które realizować będzie program nauczania zatwierdzony dla tego typu szkoły państwowej.” Do sprawowania nadzoru nad działalnością liceum upoważniony został Kurator Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy. Natomiast zgodnie ze statutem Społeczno-Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach „nad formacją duchową uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników czuwa Biskup za pośrednictwem Opiekuna Duchowego.” 

Dyrektorem chojnickiego „Katolika” została p. mgr Marianna Ziarno, a prefektem szkoły ks. mgr Jarosław Kaźmierczak. Na przełomie maja i czerwca 1991r. przeprowadzono egzaminy wstępne. Próbę tę pozytywnie przeszło czterdzieścioro uczniów, co pozwoliło utworzyć dwie pierwsze klasy licealne. 

1 września 1991r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Jednakże prawdziwym świętem dla wspólnoty „Katolika” był Dzień Edukacji Narodowej, kiedy to Biskup Ordynariusz Diecezji Chełmińskiej Marian Przykucki dokonał uroczystego poświęcenia szkoły. Wówczas to, nawiązując do symboliki Krzyża i Godła, wygłosił mowę o jedności wychowania chrześcijańskiego i patriotycznego, które od samego początku stały się swoistym znakiem rozpoznawczym liceum. 

Papież Jan Paweł II nauczał, iż szkoły katolickie mają dążyć do osiągnięcia dwóch celów doprowadzenia człowieka do doskonałości ludzkiej i chrześcijańskiej, do dojrzewania w wierze. Dlatego też mottem programu wychowawczego szkoły stały się słowa papieża: „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali.” Szkoła chce wychowywać ludzi kochających Boga, Ojczyznę i bliźnich. Chce uczyć żyć pięknie w Prawdzie i Dobru, tak, jak czynił to Romuald Traugutt, który od września 1994r. jest patronem „Katolika”. Wtedy też Społeczno-Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach przekształcone zostało w Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach im. Romualda Traugutta i oddane pod wyłączną opiekę biskupa diecezjalnego. Dzień nadania szkole imienia człowieka, który miał odwagę poświęcić swe życie w obronie Boga i Ojczyzny był obchodzony bardzo uroczyście. Wówczas też nastąpiło powierzenie szkół katolickich w opiekę Niepokalanej i św. Maksymilianowi, a dzień 8 grudnia – Święto Niepokalanego Poczęcia NMP stał się oficjalnym świętem szkoły. 

Kolejną ważną datą w historii Lyceum Catholicum był 8 grudnia 1996r. W tym dniu ks. bp Jan Bernard Szlaga, na prośbę młodzieży, poświęcił sztandar szkoły, życząc aby stał się prawdziwym symbolem wspólnoty rodziców i uczniów. Ks. biskup wskazał również na wzór patrona szkoły – bohatera narodowego, człowieka nieposzlakowanej prawości. Orzeł Biały umieszczony na sztandarze jest nawiązaniem do epoki powstania styczniowego, czasu kiedy Ojczyzna potrzebowała ofiary swoich synów. Romuald Traugutt miał odwagę stawić czoła temu wyzwaniu. 

Na płótnie widnieje herb szkoły a w nim na błękitnym tle dwie korony: czerwona i biała – symbole męczeństwa i czystości. Zarówno patron szkoły Romuald Traugutt, jak i opiekun św. Maksymilian, szli podobną drogą poprzez całkowite oddanie Bogu i Ojczyźnie. Obaj, choć w różnych momentach dziejowych, ponieśli śmierć męczeńską. Maksymiliana Marię Kolbego już ogłoszono świętym, natomiast proces beatyfikacyjny Romualda Traugutta jest w toku. Kolor błękitu w sztandarze przypomina rolę Matki Bożej w życiu wspólnoty „Katolika”. 

Zawołanie szkoły: „IN SPLENDORE VERITATIS” („KU BLASKOWI PRAWDY”) jest nawiązaniem do encykliki Ojca św. Jana Pawła II, gdyż to pod jego przewodnictwem społeczność szkoły wkroczyła w trzecie tysiąclecie, służąc Bogu, Ojczyźnie i dochowując wierności Niepokalanej. „Kto czyni prawdę, przychodzi do światłości” (J 3,21)

Monika Jastrzębska