Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Zajęcia dodatkowe


Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2023/2024

 

Klasa I

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00-8:40        

Msza Św. 

2 8:45-9:25   łacina  

 taniec

 
8 14:00-14:40 kółko teatralne       

 

9 14:45-15:25 kółko teatralne zajęcia korekcyjno–kompensacyjne chór

koło matematyczne

SKS
10 15:30-16:10     chór    SKS


Klasa II

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00-8:40         Msza Św.
7 13:10-13:50   łacina      
8 14:00-14:40 kółko teatralne        dogoterapia
9 14:45-15:25 -rewalidacja
-kółko teatralne
  chór   SKS 
10 15:30-16:10  rewalidacja   chór    SKS 

 

Klasa III

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00-8:40         Msza Św.
5 11:35-12:15   -fakultet fizyka
-fakultet chemia
-fakultet historia
     
6 12:20-13:00 -fakultet geografia
-fakultet matematyka
-fakultet fizyka
-fakultet chemia
-fakultet historia
 
     
7 13:10-13:50

-fakultet geografia
-fakultet matematyka

-fakultet fizyka
-fakultet chemia
-fakultet historia

fakultet biologia -fakultet język angielski
-fakultet język niemiecki
 
8 14:00-14:40 -fakultet geografia
-fakultet matematyka
-kółko teatralne
  fakultet biologia -fakultet język angielski
-fakultet język niemiecki
 
9 14:45-15:25 kółko teatralne zajęcia korekcyjne

-fakultet biologia
-chór

-fakultet język angielski
-fakultet język niemiecki
 
SKS 
10 15:30-16:10     chór    SKS 

Klasa IV

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00-8:40 -fakultet chemia
-fakultet matematyka
 
-fakultet historia
-fakultet fizyka
 
   fakultet niemiecki Msza Św.
2 8:45-9:25 -fakultet chemia
-fakultet matematyka
 
-fakultet historia
-fakultet fizyka
 
     
3 9:35-10:15 -fakultet chemia
-fakultet matematyka
 
-fakultet historia
-fakultet fizyka
 
     
5 11:35-12:15    

-fakultet język polski
-fakultet język niemiecki

fakultet biologia   
6 12:20-13:00 fakultet język angielski fakultet geografia

-fakultet język polski
-fakultet język niemiecki 

fakultet biologia   
7 13:10-13:50

fakultet język angielski

fakultet geografia

fakultet niemiecki fakultet biologia  
8 14:00-14:40 -fakultet język angielski
fakultet geografia  fakultet niemiecki   fakultet angielski
9 14:45-15:25 -fakultet język angielski
-kółko teatralne
 

chór

  SKS 
10 15:30-16:10 kółko teatralne    chór    SKS