Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Oferta


OFERTA SZKOLNA

 • Szkoła pracuje od godziny 8:00 do 16:00 w systemie jednozmianowym.
 • Odział klasowy liczy do dwadzieścioro uczniów.
 • Wychowanie opiera się na wartościach głoszonych przez Kościół katolicki (uczniowie uczestniczą w cotygodniowej Mszy św.).
 • Kadra edukacyjna posiada wysokie kwalifikacje.
 • Placówka na stałe współpracuje z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, dzięki czemu uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich.
 • W klasach I i II obowiązuje profil ogólny bez konieczności określania specjalizacji podczas przyjęcia do szkoły.
 • W III i IV klasie licealiści obowiązuje system fakultatywny: mają możliwość wyboru przedmiotów na poziomie rozszerzonym, które zamierzają zdawać na egzaminie maturalnym (j. polski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, historia, geografia).
 • Fakultety prowadzone są w kilkuosobowych grupach.
 • Szkoła zapewnia naukę języków obcych na poziomie rozszerzonym (j. angielski, j. niemiecki).
 • Młodzież realizuje naukę w poszerzonej siatce godzinowej z takich przedmiotów jak j. polski, matematyka i języki obce, aby jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego.
 • Szkoła zapewnia zajęcia z filozofii, języka łacińskiego oraz tańca.
 • W szkole obowiązuje strój szkolny.
 • Oferta zajęć dodatkowych wykraczających poza siatkę godzin to:
  • zajęcia w studiu telewizyjnym z technologii informacyjno-komunikacyjnych i montażu filmowego,
  • chór szkolny,
  • projekty Erasmus+ (wyjazdy zagraniczne dla uczniów i nauczycieli),
  • projekt bilateralny z zaprzyjaźnioną szkołą z Nowego Jorku,
  • rozwijające kółka przedmiotowe,
  • zajęcia sportowe do wyboru (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, fitness),
  • zajęcia na siłowni (zestaw maszyn do treningu obrotowego S-Line-Up-Form firmy MARBO SPORT).
 • Oferta zajęć dodatkowych dla uczniów z trudnościami:
  • zajęcia korekcyjno–kompensacyjne,
  • zajęcia emocjonalno–społeczne prowadzone przez psychologa,
  • rewalidacja,
  • zajęcia wyrównawcze,
  • terapia pedagogiczna,
  • stały kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 • Każda klasa jest wyposażona w wysokiej klasy monitor interaktywny.
 • Młodzież może odpłatnie korzystać z posiłków serwowanych przez firmę cateringową. Podczas długiej przerwy w kawiarence szkolnej serwowana jest dla wszystkich uczniów herbata.
 • Szkoła dysponuje własną salą gimnastyczną, baletową oraz gabinetem chemicznym i fizycznym.
 • Sala informatyczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt Apple i system iOS, podłączony do światłowodu.
 • Uczniowie przez cały rok przebywają w przypisanej sali lekcyjnej, bez konieczności zmiany klasy.
 • Szkoła dysponuje szatnią dla młodzieży wyposażoną w szafki dla każdego ucznia.
 • Zajęcia dydaktyczne trwają 40 minut.
 • Szkoła pracuje w systemie trymestralnym.
 • W placówce nie używa się dzwonków śródlekcyjnych.
 • W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny.
 • Bezpieczeństwo uczniów zapewnia kontrola dostępu dla osób z zewnątrz.
 • W placówce funkcjonuje dziennik elektroniczny.

WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI ZAWARTE W KALENDARZU PRACY SZKOŁY

 • ERASMUS+ (wyjazdy zagraniczne dla uczniów do zaprzyjaźnionych szkół europejskich: Chorwacja, Cypr, Francja, Hiszpania, Portugalia, Malta, Norwegia, Niemcy, Turcja, Włochy, Węgry);
 • Dzień Kultury Europejskiej i Dzień Języków Obcych;
 • wyjazd młodzieży do Lublina w ramach współpracy z KUL, zajęcia online z KUL (warsztaty, wykłady), wizyta wykładowców z KUL w Chojnicach;
 • Dzień Papieski;
 • wyjazdy do kina/teatru/opery kilka razy w roku;
 • Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich w Częstochowie;
 • udział w obchodach rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 • Święto Szkoły połączone ze ślubowaniem klas pierwszych;
 • Opłatek Szkolny połączony z kolędami i wigilią szkolną;
 • dyskoteki tematyczne;
 • połowinki;
 • studniówka i bal karnawałowy;
 • Dzień Świętości Życia połączony z marszem dla życia;
 • spływ kajakowy;
 • wycieczki klasowe i aktywności integracyjne.