Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Współpraca z KUL


logo kul jpg

 

WRZESIEŃ 2022

 

Współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim szczęśliwie uważamy za rozpoczętą. W piątek 23 września 2022 r. uczniowie klas II i III uczestniczyli zdalnie w wykładzie prof. Małgorzaty Król pt. „Mickiewicz – od klasycyzmu do romantyzmu - czyli skąd się wzięły ballady”.

 

Pani profesor przybliżyła początki kariery pisarskiej naszego narodowego poety, wyjaśniła źródła jego inspiracji i omówiła balladę „To lubię”. Młodzież wysłuchała wykładu z dużym zainteresowaniem i chętnie dyskutowała o nim po spotkaniu.

Już w najbliższy poniedziałek uczniowie będą uczestniczyli w quizie na temat historii uczelni. Najlepsi zawodnicy wyjadą w listopadzie na zajęcia stacjonarne do Lublina.

 

Współpraca z KUL

2022

2023

2024