Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Egzamin maturalny


Terminy Egzaminów KLO Pobierz plik

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w KLO Pobierz plik

Decyzja komisji egzaminacyjnej Pobierz plik

EM 2023 Zalacznik 1a Deklaracja A Pobierz plik

Lista jawnych zada JEZYK POLSKI 2023 Aneks 2 Pobierz plik

EM 23 Komunikat o przyborach FIN aktualizacja 1 Pobierz plik

EM 2023 Informacja P2 Pobierz plik

EM 2023 Komunikat o dostosowaniach Pobierz plik

EM 2023 Komunikat o harmonogramie Pobierz plik