Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Egzamin maturalny


      Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r.

Zbiorcze zestawienie egzaminów ustnych Pobierz plik

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w KLO 2023/2024 Pobierz plik

Inf. o spos. org. i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązującą w roku szkolnym 2023/2024. Pobierz plik

Komunikat Dyr. CKE w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2024 r. Pobierz plik

Komunikat Dyr. CKE o dost. war. i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szk. 2023/2024 Pobierz plik

Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2024 r. Pobierz plik

Inf. dot. adresu str. int., na której można złożyć dekl. przystąpienia do egz. maturalnego w postaci elektronicznej Pobierz plik

Miejsce i termin składania deklracji na 2024 r. Pobierz plik