Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Biblioteka


„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, ale także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.”

Jan Paweł II

Biblioteka dla rodzica

Czasopisma

Podaruj książkę bibliotece

Wykaz obowiązujących lektur

Polecane książki

Projekt edukacyjny

Nowości

Katalog

Regulamin

Galeria