Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

 

Od 1991 roku
Kształcimy młodzież, która weźmie odpowiedzialność za siebie i los przyszłych pokoleń.

W przedszkolu realizujemy cele i zadania, które są określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania system wartości głoszony przez Kościół katolicki.

Działamy w oparciu o podstawę programową, wykorzystując program przedszkolny wydawnictwa MAC.

W miarę potrzeb i możliwości własnych, przedszkole pomaga rodzicom w zorganizowaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej, zachowując przy tym przepisy prawa.

home przedszkole

rekrutacja przedszkole

Rekrutacja

Nasze Przedszkole z radością powita w swoim gronie dzieci, które chcą zdobywać wiedzę o świecie, Bogu i służyć nią w przyszłości innym.

 

Czytaj więcej