Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Kadra


Prefekt – ks. mgr Jarosław Kaźmierczak

ks. mgr Jarosław Kaźmierczak

Prefekt

dr Rafał Maliszewski

dr Rafał Maliszewski

Dyrektor

mgr Ludmiła Gasz-Plata

mgr Ludmiła Gasz-Plata

Wicedyrektor

mgr Eugenia Majewska

mgr Eugenia Majewska

Język polski

mgr Adam Szczodrowski

mgr Adam Szczodrowski

Matematyka, Informatyka

mgr Adriana Tucholska

mgr Adriana Tucholska

Język niemiecki, Technika

mgr Aleksander Mrówczyńki

mgr Aleksander Mrówczyński

Matematyka

mgr Aleksandra Żywicka

mgr Aleksandra Żywicka

Geografia, Przedsiębiorczość

mgr Barbara Jarzębska

mgr Barbara Żychlińska

Nauczanie przedszkolne

mgr Karolina Żmich

mgr Karolina Żmich

Język angielski

New Item

mgr Katarzyna Krawczyk-Pokrzywinska

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Magdalena Grala

mgr Magdalena Grala

Historia, WOS

mgr inż. Piotr Siuda

mgr inż. Piotr Siuda

Biologia

mgr Marcin Odejewski

mgr Marcin Odejewski

Wychowanie fizyczne

mgr Izabela Manikowska

mgr Izabela Manikowska

Język polski, Język kaszubski

mgr Maria Ziarno

mgr Maria Landowska

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Julita Zenker

mgr Julita Zenker

Język polski

mgr Jacek Borzyszkowski

mgr Jacek Borzyszkowski

Historia

mgr Monika Reszka

mgr inż. Monika Węsierska

Informatyka, Matematyka

mgr Sara Kobus

mgr Sara Kobus

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Monika Witkowska

mgr Monika Witkowska

Fizyka, Matematyka

mgr Karolina Ostrowska

mgr Karolina Ostrowska

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Karol Ostrowski

mgr Karol Ostrowski

Chemia, Fizyka, EDB

mgr Benita Szada Borzyszkowska

mgr Benita Szada Borzyszkowska

nauczanie wczesnoszkolne

mgr Radosław Meger

mgr Radosław Meger

Muzyka

mgr Bożena Sułkowska

mgr Bożena Sułkowska

Język angielski

mgr Anżelika Szmaglinska

mgr Anżelika Szmaglinska

Nauczanie przedszkolne

mgr Karol Łukowicz

mgr Karol Łukowicz

Biologia

mgr Zbigniew Giłka

mgr Zbigniew Giłka

Fizyka

mgr Katarzyna Ossowska

mgr Katarzyna Ossowska

Język angielski

mgr Julia Robaczewska

mgr Julia Robaczewska

Język niemiecki

mgr Katarzyna Łoncka

mgr Katarzyna Łoncka

Matematyka

mgr Sara Wysocka

mgr Sara Wysocka

Nauczanie wspomagające

mgr Kaja Lonska

mgr Kaja Lonska

Nauczanie wspomagające

mgr Larysa Miloch

mgr Larysa Miloch

Nauczanie przedszkolneZawołanie szkoły

Ku blaskowi prawdy! 


 jest nawiązaniem do encykliki Ojca św. Jana Pawła II, gdyż to pod jego przewodnictwem społeczność szkoły wkroczyła w trzecie tysiąclecie, służąc Bogu, Ojczyźnie i dochowując wierności Niepokalanej. „Kto czyni prawdę, przychodzi do światłości” (J 3,21)
podpis