Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Kadra


Prefekt – ks. mgr Jarosław Kaźmierczak

ks. mgr Jarosław Kaźmierczak

Prefekt

dr Rafał Maliszewski

dr Rafał Maliszewski

Dyrektor

mgr Ludmiła Gasz-Plata

mgr Ludmiła Gasz-Plata

Wicedyrektor

mgr Eugenia Majewska

mgr Eugenia Majewska

Język polski

mgr Adriana Tucholska

mgr Adriana Tucholska

Język niemiecki, Technika

mgr Aleksander Mrówczyńki

mgr Aleksander Mrówczyński

Matematyka

mgr Aleksandra Żywicka

mgr Aleksandra Żywicka

Geografia, Przedsiębiorczość

mgr Karolina Żmich

mgr Karolina Żmich

Język angielski

mgr Julita Zenker

mgr Julita Zenker

Język polski

mgr Jacek Borzyszkowski

mgr Jacek Borzyszkowski

Historia

mgr Monika Reszka

mgr inż. Monika Węsierska

Informatyka, Matematyka

mgr Magdalena Grala

mgr Magdalena Grala

Historia, WOS

mgr Monika Witkowska

mgr Monika Witkowska

Fizyka, Matematyka

mgr Marcin Odejewski

mgr Marcin Odejewski

Wychowanie fizyczne

mgr Radosław Meger

mgr Radosław Meger

Muzyka

mgr Izabela Manikowska

mgr Izabela Manikowska

Język polski, Język kaszubski

mgr Karol Łukowicz

mgr Karol Łukowicz

Biologia

mgr Zbigniew Giłka

mgr Zbigniew Giłka

Fizyka

mgr Sara Wysocka

mgr Sara Wysocka

Nauczanie wspomagające

ks. mgr Krzysztof Krzemiński

ks. mgr Krzysztof Krzemiński

Język Łaciński i Kultura AntycznaZawołanie szkoły

Ku blaskowi prawdy! 


 jest nawiązaniem do encykliki Ojca św. Jana Pawła II, gdyż to pod jego przewodnictwem społeczność szkoły wkroczyła w trzecie tysiąclecie, służąc Bogu, Ojczyźnie i dochowując wierności Niepokalanej. „Kto czyni prawdę, przychodzi do światłości” (J 3,21)
podpis