Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Comenius


Comenius to część programu europejskiego "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) skierowanego do nauczycieli i  uczniów  zainteresowanych rozwijaniem wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumieniem jej wartości Jednym z jego celów była pomoc młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Program Comenius był realizowany na terenie Unii Europejskiej w latach 2007-2013.  W 2009 Katolickie Liceum po raz pierwszy wzięło udział w projekcie międzynarodwym “Energy and Environment: ECO – Euroteens in Search of a Different Future”. Z biegiem lat do współpracy międzynarodowej dołączyło Katolickie Gimnazjum i do dziś obie szkoły aktywnie uczestniczą w projektach europejskich. W 2014 r. Comenius przekształcił się w program edukacyjny Erasmus+, w którego realizację jesteśmy czynnie zaangażowani.

W ramach programu Comenius nasze szkoły wzięły udział w trzech międzynarodowych projektach. 

 

Comenius w mediach

Energy and Environment

Spotlights for Tolerance

Roads Connecting us

''S4T'' na kanale YouTube