Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Raport SEO


Raporty Systemu Ewaluacji Oświaty: 

Ewaluacja 2017 KSP Pobierz plik

Ewaluacja 2017 KLO Pobierz plik

Ewaluacja 2017 KG Pobierz plik