Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

IOD


Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce jest:

p. MAREK PUŚ

inspektor@cbi24.pl