Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

IOD


safe

 

Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce jest:

 

p. MAREK PUŚ

inspektor@cbi24.pl