Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Dokumenty wewnątrzszkolne


GODZINY KONSULTACYJNE 2022 Pobierz plik

KALENDARZ PRACY W ROKU SZKOLNYM 2022 2023 Pobierz plik

Podanie do Dyrektora Katolickiego LO o zwolnienie z WF Pobierz plik

Procedura uzyskiwania zwolnie z zajec wychowania fizycznego Pobierz plik

Program wych. profilakt. Pobierz plik

Regulamin KLO Pobierz plik

STATUT Pobierz plik

Wycieczka