Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Dokumenty wewnątrzszkolne


GODZINY KONSULTACYJNE 2022 Pobierz plik

KALENDARZ PRACY W ROKU SZKOLNYM 2022 2023 Pobierz plik

PODANIE DO KLO Pobierz plik

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Pobierz plik

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Pobierz plik

REGULAMIN KLO Pobierz plik

STATUT KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Pobierz plik

Wycieczka

COVID-19