Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Dokumenty wewnątrzszkolne


WYCIECZKA Link

COVID-19 Link

GODZINY KONSULTACYJNE Pobierz plik

Statut Katolickiego Liceum Ogolnokształcacego im Romualda Traugutta w Chojnicach Pobierz plik

Regulamin szkolny KLO Pobierz plik

Punktowy System Oceniania Pobierz plik

KALENDARZ PRACY W ROKU SZKOLNYM 2022 2023 Pobierz plik

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Pobierz plik

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Pobierz plik