Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Dokumenty wewnątrzszkolne


WYCIECZKA Link

COVID-19 Link

KALENDARZ PRACY W ROKU SZKOLNYM 2023 KLO Pobierz plik

Statut Katolickiego Liceum Ogolnokształcacego im Romualda Traugutta w Chojnicach Pobierz plik

Regulamin szkolny KLO Pobierz plik

Punktowy System Oceniania Pobierz plik

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Pobierz plik

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Pobierz plik