Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Dokumenty wewnątrzszkolne


WYCIECZKA Link

COVID-19 Link

Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta Pobierz plik

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA Pobierz plik

KALENDARZ PRACY W ROKU SZKOLNYM 2023 KLO Pobierz plik

Regulamin szkolny KLO Pobierz plik

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Pobierz plik

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Pobierz plik