Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Projekty


Podstawowymi celami szkoły są podnoszenie jakości kształcenia, kształcenie w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych, a także poszanowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego, komunikowanie się oraz wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jako placówka staramy się dostosowywać metody i formy kształcenia do aktualnych potrzeb i wyzwań, przed którymi stanęło polskie szkolnictwo.

Nowoczesna szkoła to szkoła zmodernizowana, wychodząca naprzeciw wyzwaniom jakie stawia XXI w. i umiejąca dotrzeć do współczesnego, młodego człowieka, dlatego od 2009 r. bierzemy udział w projektach międzynarodowych adresowanych zarówno do uczniów, jak i do kardy nauczycielskiej. Współpraca międzynarodowa jest jedną z innowacyjnych metod nauczania w Liceum Katolickim. Celem realizowanych przez nas projektów jest nie tylko realizacja konkretnych zadań, ale też doskonalenie umiejętności językowych, bliższe poznanie historii i kultury krajów partnerskich, zapoznanie się z odmiennymi systemami edukacyjnymi, poszerzanie horyzontów myślowych, wymiana doświadczeń oraz zawiązanie międzynarodowych przyjaźni.

 

KA1 

Trzon szkolnego zespołu projektowego stanowią

p. Rafał Maliszewski i p. Magdalena Grala.


Z powodzeniem współpracujemy ze szkołami z całej Europy – Włoch, Hiszpanii, Węgier, Niemiec, Malty, Wielkiej Brytanii, Walii, Szkocji, Finlandii, Szwajcarii, Portugalii (Madera, Azory), Cypru, Grecji, Rumunii, Chorwacji, Turcji, Norwegii i Francji (wyspa Reunion). Od 2009 r., w ramach projektów Comenius i Erasmus+, zrealizowaliśmy już:

 •  “Energy and Environment: ECO – Euroteens in Search of a Different Future” (2009-2011)
 •  „Spotlights for Tolerance” (2011-2013)
 •  “Roads Connecting us” (2013-2015)
 •  bilateralny projekt „Let’s change the World” (2016)
 •  skierowany do nauczycieli „Moja szkoła – moja Europa” (2015-2017)
 •  „Champions of Languages and Minorities”  (2016-2018)
 •  "Becoming a Designer in Europe" (2016-2018)
 •  skierowany do nauczycieli "Bardziej nowocześni-bardziej europejscy" (2016-2018)
 •  skierowany do nauczycieli "Aktywni w szkole - aktywni w Europie" (2018-2020)
 • ""LOAD - Life Of A Digi" (2018-2021)
 • skierowany do nauczycieli ''Szkoła ABC - aktywna, bezpieczna, cyfrowa" (2020-2023)
 • ''iCulture'' (2020-2023)

 

Od 2009 r. z powodzeniem realizujemy projekty międzynarodowe Erasmus+ (wcześniej Comenius), dlatego nasza szkoła została poproszona o podzielenie się doświadczeniem realizacji tzw. dobrych praktyk. Dr Rafał Maliszewski wziął udział w roli eksperta w III Ogólnopolskim Kongresie Rozwoju Edukacji w Warszawie "Edukacja przyszłości+przyszłość edukacji", który odbył się 2 października 2020 r. W wywiadzie dla TV Polsat News podzielił się swoim doświadczeniem pracy w projektach Erasmus+ oraz sposobami umiędzynarodowienia placówek edukacyjnych.

 

WhatsApp Image 2020 09 15 at 20.51.39 1

 

 

 


Obecnie realizujemy projekt Erasmus+ Akredytacja dla szkoły podstawowej. W ramach uzyskanej akredytacji szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu do roku 2027 r. Uczniowie szkoły podstawowej uczą się pracy metodą projektu w projekcie "The Beauty of Europe".

 

Równolegle z zaangażowaniem w projekty Erasmus+ nasza szkoła realizuje projekty międzynarodowe w ramach programu eTwinning. 

Angażujemy się również w projekty unijne i ministerialne: W latach 2016-2018  szkoła uczestniczyła w projekcie unijnym „Nowoczesna Szkoła” w ramach którego uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach naukowo- eksperymentalnych „Zostań odkrywcą!” i zajęciach wyrównujących braki edukacyjne.

Uczestniczyliśmy w projekcie czytelniczym w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Oprócz promocji czytelnictwa i licznych akcji z tym związanych, szkolna biblioteka została zaopatrzona w nowe lektury oraz nowości wydawnicze.

 

Erasmus+.....

 

 

  

Projekty

Erasmus +

Comenius

eTwinning

Monachium

Dumna Niepodległa