Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2020-03-23

Zdalne nauczanie

Szczęść Boże!
Proszę o zapoznanie się z metodą zdalnego nauczania w Naszej Placówce. Szczegółowe informacje i instrukcje dostarczone zostaną do Państwa przez wychowawców klas , za pomocą dziennika elektronicznego