Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2020-08-28

Zarządzenie Dyrekcji

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., szkoły katolickie w Chojnicach, zarządzeniem dyrektorskim, wprowadziły procedury ochrony przed
COVID-19. Pełna treść zarządzenia znajduje się na szkolnej stronie internetowej w specjalnej zakładce COVID-19. Oto najważniejsze zapisy w/w zarządzenia:

1. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby postronne;

2. Szkoły podzielone zostały na 3 strefy: STREFA UCZNIA, STREFA RODZICA, STREFA ŻYWIENIOWA. Uczniowie mogą przebywać we wszystkich strefach, ale w STREFIE RODZICA i STREFIE ŻYWIENIOWEJ w ograniczonym stopniu. Rodzice/opiekunowie prawni mogą przebywać tylko i wyłącznie w STREFIE RODZICA. STREFA RODZICA w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1 obejmuje dojście przez dziedziniec szkolny do sekretariatu, korytarz przed wejściem do sekretariatu oraz sekretariat. Nowy budynek szkolny przy ul. Grunwaldzkiej 1 należy wyłącznie do STREFY UCZNIA. STREFA RODZICA w budynku szkolnym przy pl. Niepodległości 4 obejmuje tylko i wyłącznie boisko szkolne, w czasie, gdy na boisku nie przebywają dzieci;

3. W sekretariacie szkolnym może przebywać tylko jeden rodzic/opiekun prawny. W przypadku utworzenia się kolejki, jeden rodzic/opiekun prawny przebywa w sekretariacie, drugi na korytarzu przed wejściem do sekretariatu, pozostali na zewnątrz; 

4. W STREFIE RODZICA obowiązuje zakrycie nosa i ust;

5. Przed wejściem do sekretariatu obowiązuje interesantów zdezynfekowanie rąk lub założenie rękawic;

6. W STREFIE RODZICA obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m;

7. Spotkanie z dyrekcją szkoły wymaga wcześniejszego umówienia w sekretariacie szkoły (telefonicznie lub mailowo);

8. Zabrania się posyłania do szkoły uczniów z podwyższoną temperaturą ciała, kaszlem, katarem, dusznościami itp.

9. Rodzice udostępniają szkole aktualne dane kontaktowe, które zagwarantują skuteczne powiadomienie rodzica/prawnego opiekuna o konieczności odbioru dziecka ze szkoły;

10. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na zbadanie temperatury dziecka w razie zauważenia niepokojących objawów chorobowych;

11. W szkole przygotowano tzw. izolatorium, w którym umieszczona zostanie osoba posiadająca objawy chorobowe; 

12. Podczas przerw lekcyjnych uczniowie przebywają na boisku szkolnym, a w razie niesprzyjających warunków pogodowych, każda klasa pozostaje na korytarzu szkolnym na właściwym dla klasy piętrze/poziomie; 

13. Podczas przerw lekcyjnych sale są każdorazowo wietrzone;

14. W STREFIE ŻYWIENIA konsumpcja odbywa się rotacyjnie, przy zachowaniu dystansu społecznego. Uczniowie dezynfekują ręce przed i po posiłku, a stołówka/kawiarenka podlega procesowi ogólnej dezynfekcji;

15. W szkole nie ma możliwości korzystania ze źródełek wody pitnej i innych płynów wydawanych zbiorowo;

16. W czasie pandemii w szkole nie działa szkolny sklepik;

17. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości  na zewnątrz; 

18. Rodzice składają u wychowawcy deklarację korzystania z basenu lub deklarację rezygnacji; 

19. W bibliotece szkolnej może przebywać jednocześnie dwóch uczniów oraz bibliotekarka. Książki podlegają kwarantannie; 

20. Zajęcia świetlicowe prowadzone są tylko dla klas 1-3 (KSP, pl. Niepodległości 4) z zastosowaniem reżimu sanitarnego. Szkoła nie ma możliwości zorganizowania opieki świetlicowej dla uczniów klas 4-8 (z wyjątkiem uczniów dojeżdżających). 

21. Przejścia uczniów i opiekunów z jednego do drugiego budynku szkolnego wymagają każdorazowej dezynfekcji rąk; 

22. Maski lub inne nakrycia nosa i ust przez uczniów i pracowników szkolnych nie są wymagane. Jednak dla lepszej ochrony zaleca się takie postępowanie. 

 

Bardzo serdecznie prosimy Państwa o współpracę celem zapewnienia naszym uczniom i pracownikom szkolnym jak najefektywniejszych warunków ochrony przed koronawirusem. Prosimy o śledzenie wszystkich informacji zamieszczanych w aktualnościach na www.katolik.chojnice.pl. Zachęcamy również do polubienia naszego profilu Facebookowego Katolik Chojnice.  Za zrozumienie i współpracę serdecznie dziękujemy. 

 

                                           

                                                DYREKCJA