Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2018-05-14

Wywiadówka

Zapraszamy Rodziców na wywiadówkę, która odbędzie się dla:

KSP - 23 maja o godz. 16.30

KG + KLO - 24 maja o godz. 16.30