Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2017-12-23

Życzenia na Boże Narodzenie

Obecność zapowiedzianego Zbawiciela w ubogiej stajence niech stanie się osobistym przynagleniem każdego człowieka 
do kroczenia drogą światła. Niech nowonarodzony Chrystus zajmie w naszym życiu należne miejsce, a czynienie dobra 
będzie prawdziwą tęsknotą ludzkich serc.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia od Dyrekcji szkoły dla wszystkich nauczycieli, uczniów i ich rodzin.

 

boze narodzenie