Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2019-03-27

Uczeń Katolickiego LO laureatem szczebla centralnego olimpiady!

Mateusz Orłowski, uczeń klasy II Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego został laureatem szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Do finału olimpiady zakwalifikowało się 160 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. 

Etap centralny odbył się na Uniwersytecie Warszawskim. Wyłonił on 36 laureatów oraz taką samą liczbę finalistów. Laureaci szczebla centralnego uzyskują zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na wielu uczelniach w kraju, w tym na Uniwersytecie Warszawskim (np. na bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe), Uniwersytecie Wrocławskim (m.in. na dyplomację), Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytecie Śląskim.

Tematem zmiennym tegorocznej olimpiady było „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa” . Olimpiada jest ministerialna i ma charakter interdyscyplinarny. Jej uczestnicy muszą wykazać się szeroką wiedzą nie tylko z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, ale także z zakresu prawa, stosunków międzynarodowych oraz historii najnowszej. 

Opiekunem naukowym Mateusza jest p. mgr Jacek Borzyszkowski. Gratulujemy!

 


Mateusz Orowski