Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2018-09-24

Ubezpieczenie

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że od nowego roku szkolnego 2018/2019 zmieniliśmy ubezpieczyciela naszych dzieci. Od tego roku będzie nim Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Oto zakres oferowanego ubezpieczenia:

Katolickie Przedszkole

Katolicka Szkoła Podstawowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

1. Świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowi + assistance (zakres podstawowy)

10 000 PLN

1. Świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowi + assistance (zakres podstawowy)

10 000 PLN

1. Świadczenie z tytułu śmierci/trwałego uszczerbku na zdrowi + assistance (zakres podstawowy)

10 000 PLN

2. Świadczenie z tytułu leczenia (refundacja)

1 000 PLN

2. Świadczenie z tytułu leczenia (refundacja)

1 000 PLN

2. Świadczenie z tytułu leczenia (refundacja)

1 000 PLN

3. Dieta szpitalna w wyniku NW

10 PLN

3. Dieta szpitalna w wyniku NW

10 PLN

3. Dieta szpitalna w wyniku NW

10 PLN

4. Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego

1 000 PLN

4. Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego

1 000 PLN

4. Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego

1 000 PLN

5. Śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia

1 000 PLN

5. Śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia

1 000 PLN

5. Śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia

1 000 PLN

6. Poważne zachorowanie

1 000 PLN

6. Poważne zachorowanie

1 000 PLN

6. Poważne zachorowanie

1 000 PLN

7. Śmierć w wypadku komunikacyjnym

5 000 PLN

7. Śmierć w wypadku komunikacyjnym

5 000 PLN

7. Śmierć w wypadku komunikacyjnym

5 000 PLN