Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2020-08-13

Projekt FUNGLISH

Agencja Narodowa w Warszawie ogłosiła wyniki konkursu projektów w akcji edukacja szkolna - partnerstwa współpracy szkół. Projekt pt. „FUNGLISH” złożony przez Katolicką Szkołę Podstawową uzyskał dofinansowanie. Nasza szkoła w nowym roku szkolnym rozpocznie współpracę z Rumunią (Sybin), Turcją (Salihli), Portugalią (Calheta Madera) oraz z Francją (wyspa Reunion na oceanie Indyjskim). Dwuletnia praca w projekcie anglojęzycznym ma na celu implementację metody CLIL w nauczaniu. CLIL (Content and Language Integrated Learning) dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego (w naszym przypadku języka angielskiego). Zapraszamy uczniów do zaangażowania się w projekcie!

SAVE 20200813 212952