Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2020-05-13

Opłaty za przedszkole

W SPRAWIE OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z SEKRETARIATEM SZKOŁY W GODZ OD 9.OO DO 15.OO.