Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2020-03-16

Ogłoszenie

W związku z tym, że nie można wpuszczać do szkoły petentów, podajemy nr
telefonu w celu załatwienia bardzo pilnych spraw: 692 405 889 w godz. 9.00-14.00