Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2019-09-05

Nowy plan lekcji

Plan lekcji został zaktualizowany. Obowiązuje od piątku 6 września 2019 r. Dostępny na stronie internetowej szkoły.