Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2018-04-27

Nowy plan lekcji

Uwaga! Nowy plan lekcji dostępny jest na stronie szkoły