Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2018-01-30

Nowy plan lekcji

W zakładce DLA UCZNIÓW znajduje się nowy plan lekcji ważny od 12.02.2018 r.