Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2018-10-24

Nieobecność dziecka w przedszkolu

Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszamy TYLKO pod nr: 696-910-607. Telefon aktywny TYLKO w godzinach: 8.00-15.15.