Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2023-07-07

Lista uczniów przyjętych do I klasy Katolickiego LO na rok szkolny 2023/2024

Lista uczniów przyjętych do I klasy Katolickiego LO na rok szkolny 2023/2024 jest wywieszona w budynku szkoły ul. Grunwaldzka 1.