Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2020-06-30

Kandydaci do liceum

Kandydatów do liceum, którzy złożyli swoje podania, uprasza się o jak najszybsze złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.