Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2018-11-15

Gratulacje

Nasz szkolny chór zajął I miejsce w XIX Spotkaniu z pieśnią i piosenką patriotyczną. Uczennica klasy Ib KSP Hanna Kinowska zajęła I miejsce. Serdecznie gratulujemy

ch4ch3ch2ch1