Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2018-08-28

Erasmus+

erasmus plus logo

Drodzy Uczniowie,

miło nam poinformować, że dwa projekty Erasmus+ (Akcja KA2) przygotowane przez Katolickie LO w Chojnicach zostały zaakceptowane do realizacji przez Narodową Agencję w Warszawie. Nasi uczniowie będą mogli wziąć udział w:
⦁ „LOAD – Life of a Digi” dotyczący wykorzystywania nowych technologii komunikacyjnych w procesach uczenia się i nauczania. W tym projekcie będziemy pełnić rolę koordynatora głównego, a naszymi partnerami będą: Hiszpania, Portugalia, Rumunia, Chorwacja i Turcja. 
⦁ „FuturEU students as transmitters of cultural heritage” dotyczący dorobku kulturowego (taniec, muzyka, język, obyczaje, tradycje) i historycznego Europy. W ramach projektu będziemy współpracować z Cyprem, Rumunią, Litwą i Grecją.

Zapraszamy do udziału w projektach. Na początku nowego roku szkolnego odbędzie się rekrutacja. 
Erasmus+Team