Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2023-11-02

Dni wolne

Informujemy, że zgodnie z kalendarzem pracy szkoły dni 2 i 3 listopada 2023 pozostają wolnymi od zajęć dydaktycznych.