Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta

Aktualności


2020-01-28

100. rocznica powrotu Chojnic do Ojczyzny

Wyjście całej szkoły (KSP i KLO) o godz. 10.30.

W tym dniu nie ma szkolnej Mszy Św. dla KLO.

SAVE 20200128 090228