Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Patron szkoły


Piotr Dunin Wolski

Piotr Dunin z Prawkowic (ok. 1415 – 1484), starosta malborski 1478-1484, kasztelan sieradzki od 1478, wojewoda brzeski i kujawski od 1478.

 

Piotr Dunin był naczelnym dowódcą wojsk królewskich w wojnie trzynastoletniej. Walczył w Prusach, odniósł zwycięstwa m.in. pod Świecinem, Gniewem i Chojnicami w 1466. W roku 1472 był wraz z oddziałami królewicza Kazimierza na Węgrzech, w 1477 walczył z oddziałami biskupa warmińskiego M. Tungena.