Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Erasmus+ Akredytacja


EU flag Erasmus+ vect POS

Akredytacja to nowa odsłona programu Erasmus+. To szereg możliwości dla szkoły posiadającej doświadczenie w realizacji projektów europejskich. Oznacza to też potwierdzenie przez Narodową Agencję, że szkoła ustanowiła wysokiej jakości plan działań w celu podniesienia pracy szkoły i wzbogacenia jej oferty edukacyjnej o wymiar europejski. Jako Katolicka Szkoła Podstawowa, w latach 2022-2027, możemy ubiegać się o dofinansowanie na realizację mobilności zagranicznych dla naszych uczniów. 

 

Działania projektowe są realizowane w szkole poprzez wykonywanie wyznaczonych przez koordynatora projektu działań. Wyjazd zagraniczny zaś jest podsumowaniem pewnego etapu działań. W ramach pracy projektowej uczniowie będą: 

a) Doskonalić kompetencje językowe;

b) Kształtować kompetencje miękkie;

c) Zdobywać i poszerzać wiedzę za zakresu nauk humanistycznych, geograficznych i przyrodniczych;

d) Uczyć się współpracy w grupie oraz w środowisku międzynarodowym;

e) Poznawać polskie i europejskie dziedzictwo kulturowe;

f) Rozwijać zdolności obserwacyjne i uczyć się dostrzegać zjawiska przyczynowo – skutkowe;

g) kształtować osobowość poprzez ukazywanie wartości wynikających z przebywania w świecie przyrody i kultury.

h) Kształtować wrażliwość na piękno oraz dążyć do rozwoju emocjonalnego i estetycznego.

i) Kształtować emocjonalne postawy przywiązania do kraju ojczystego oraz do dziedzictwa kulturowego własnego regionu.