Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Erasmus+ Akredytacja


EU flag Erasmus+ vect POS

Akredytacja to nowa odsłona programu Erasmus+. To szereg możliwości dla szkoły posiadającej doświadczenie w realizacji projektów europejskich. Oznacza to też potwierdzenie przez Narodową Agencję, że szkoła ustanowiła wysokiej jakości plan działań w celu podniesienia pracy szkoły i wzbogacenia jej oferty edukacyjnej o wymiar europejski. Jako Katolicka Szkoła Podstawowa, w latach 2022-2027, możemy ubiegać się o dofinansowanie na realizację mobilności zagranicznych dla naszych uczniów. 

Projekt „The beauty of Europe” zakłada poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego oraz promowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii TIK.

Jedną z integralnych części projektu będzie realizacja wyjazdu zagranicznego dla grupy uczniów spełniających kryteria rekrutacji wyjazdowej. Poznanie kraju, regionu, w którym odbędzie się wycieczka, jego środowiska przyrodniczego, geograficznego (parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody), tradycji, zabytków kultury i historii (skanseny, muzea, kościoły, dworki, zamki, pałace, budowle zabytkowe, umocnienia militarne) ma przyczynić się do pogłębienia świadomości o szeroko rozumianym pięknie Europy.

 

Działania projektowe są realizowane w szkole poprzez wykonywanie wyznaczonych przez koordynatora projektu działań. Wyjazd zagraniczny zaś jest podsumowaniem pewnego etapu działań. W ramach pracy projektowej uczniowie będą: 

a) Doskonalić kompetencje językowe;

b) Kształtować kompetencje miękkie;

c) Zdobywać i poszerzać wiedzę za zakresu nauk humanistycznych, geograficznych i przyrodniczych;

d) Uczyć się współpracy w grupie oraz w środowisku międzynarodowym;

e) Poznawać polskie i europejskie dziedzictwo kulturowe;

f) Rozwijać zdolności obserwacyjne i uczyć się dostrzegać zjawiska przyczynowo – skutkowe;

g) kształtować osobowość poprzez ukazywanie wartości wynikających z przebywania w świecie przyrody i kultury.

h) Kształtować wrażliwość na piękno oraz dążyć do rozwoju emocjonalnego i estetycznego.

i) Kształtować emocjonalne postawy przywiązania do kraju ojczystego oraz do dziedzictwa kulturowego własnego regionu.

 

DOKUMENTY PROJEKTOWE:

2. Zgoda-na-udzia-w-projekcie-za.nr-1.pdf

 

EDYCJA 2022-2027