Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

OFERTA


OFERTA SZKOŁY

 • Szkoła pracuje od godziny 7:00 do 16:00 w systemie jednozmianowym w małolicznych klasach do 18 uczniów w zespole klasowym.
 • W placówce funkcjonuje świetlica szkolna.
 • Dzieci mogą odpłatnie korzystać z obiadów serwowanych przez firmę cateringową.
 • Nauka czytania i pisania w klasach I-III odbywa się metodą glottodydaktyki.
 • W ramach wychowania fizycznego dzieci korzystają z pływalni miejskiej już od I klasy, gdzie są bezpłatnie dowożone i odwożone autokarem.
 • Od klasy I uczniowie uczą się w poszerzonej siatce godzinowej – mają więcej zajęć z przedmiotów egzaminacyjnych oraz dodatkowy język obcy (język niemiecki) już od klasy IV.
 • Chętne dzieci mogą korzystać z nauki języka regionalnego – kaszubskiego. Uczniowie uczęszczający na język kaszubski korzystają z darmowych wycieczek edukacyjno-krajoznawczych organizowanych w ramach przedmiotu.
 • Sala informatyczna wyposażona jest w najwyższej jakości sprzęt Apple i system iOS podłączony do światłowodu.
 • Oferta zajęć dodatkowych, wykraczających poza siatkę godzin, obejmuje:
  • edukację muzyczną,
  • taniec (towarzyski, narodowy i klasyczny),
  • programowanie z ozobotami,
  • robotykę (nowoczesne klocki LEGO),
  • studio telewizyjne,
  • chór,
  • kółko plastyczne,
  • kółko z języka angielskiego,
  • kółko teatralne,
  • projekt Erasmus+ (wyjazdy uczniów do zaprzyjaźnionych szkół w całej Europie),
  • zajęcia sportowe do wyboru (koszykówka, siatkówka, piłka nożna).
 • Oferta zajęć dodatkowych dla uczniów z trudnościami obejmuje:
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z podziałem na język polski oraz matematykę,
  • zajęcia emocjonalno-społeczne prowadzone przez psychologa,
  • zajęcia z integracji sensorycznej,
  • rewalidację,
  • zajęcia wyrównawcze.
 • Każda klasa jest wyposażona w tablicę multimedialną lub monitor interaktywny.
 • Szkoła dysponuje własną salą gimnastyczną, siłownią (zestaw maszyn do treningu obrotowego S-Line-Up-Form firmy MARBO SPORT) oraz profesjonalną salą baletową.
 • Uczniowie przebywają w przypisanej im sali lekcyjnej przez cały rok szkolny, przechowując w niej swoje pomoce dydaktyczne, bez potrzeby zabierania ich do domu.
 • Placówka składa się z trzech budynków:
  • budynek mieszczący się na Placu Niepodległości 4, gdzie przebywają tylko dzieci młodsze z klas I-III, dysponujący placem zabaw odpowiednio dostosowanym,
  • budynek na ulicy Grunwaldzkiej 1b, tzw. NOWA SZKOŁA. Tu uczą się dzieci z klas IV-VIII,
  • budynek Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grunwaldzkiej 1.
 • Zajęcia dydaktyczne trwają 40 minut.
 • Szkoła pracuje w systemie trymestralnym.
 • Uczniowie spędzają przerwy lekcyjne w sposób dowolny na boisku szkolnym, w budynkach szkoły lub kawiarence.
 • Najdłuższa przerwa trwa 30 min.
 • Bezpieczeństwo dzieci jest monitorowane systemem CCTV oraz kontrolą dostępu do budynków.
 • W placówce funkcjonuje dziennik elektroniczny.

 

WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI
Z KALENDARZA PRACY SZKOŁY:

 • Dzień św. Franciszka,
 • Tydzień Papieski (quizy międzyklasowe, konkurs plastyczny),
 • Bal Świętego,
 • opłatek szkolny (spotkanie świąteczne połączone z jasełkami i koncertem kolęd),
 • Orszak Trzech Króli,
 • dyskoteki tematyczne,
 • bal przebierańców,
 • Dzień Nauk Humanistycznych/MatematycznoPrzyrodniczych/Artystycznych/Języków Obcych,
 • Dzień Świętości Życia – marsz dla życia,
 • Dzień Kreatywności Artystycznej,
 • Dzień Sportu,
 • Święto Szkoły połączone ze ślubowaniem pierwszoklasistów,
 • Dzień Dzieci Komunijnych,
 • wycieczki szkolne.