Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Osiągnięcia


Egzamin Ósmoklasisty

Konkursy i olimpiady