Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

IOD


safe

Inspektorem Ochrony Danych w naszej placówce jest:

p. MAREK PUŚ

inspektor@cbi24.pl