Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Logopeda


mgr Beata Senetelli
Zajęcia logopedyczne prowadzi mgr Beata Senetelli

Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek:
12:20-14:00 12:20-13:50 10:25-11:05,
12:20-13:50
10:25-11:05 10:25-11:05