Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Zajęcia dodatkowe


Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2023/2024

 

Klasa I A

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:40   zaj. korekcyjno – kompensacyjne z języka polskiego     - zaj. korekcyjno – kompensacyjne z matematyki 
- kółko plastyczne
7 13:10-13:50 rewalidacja   terapia logopedyczna zajęcia emocjonalno - społeczne dogoterapia
8 14:00-14:40 rewalidacja gimnastyka korekcyjna programowanie z ozobotami teatr  
9 14:45-15:25 terapia logopedyczna     integracja sensoryczna  

 

 

Klasa I B

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:40      zaj. korekcyjno – kompensacyjne z języka polskiego  zajęcia emocjonalno - społeczne

kółko plastyczne

7 13:10-13:50 rewalidacja   - rewalidacja
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki
  dogoterapia
8 14:00-14:40   gimnastyka korekcyjna programowanie z ozobotami

- teatr
- integracja sensoryczna

 integracja sensoryczna
9 14:45-15:25 terapia logopedyczna     integracja sensoryczna  

 

Klasa II A

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:40      
- kółko wyrównawcze z języka angielskiego
- zajęcia emocjonalno - społeczne
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne z języka polskiego

kółko plastyczne

7 13:10-13:50     zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki   dogoterapia
8 14:00-14:40   gimnastyka korekcyjna programowanie z ozobotami

teatr

 
9 14:45-15:25 terapia logopedyczna        

 

Klasa II B

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:40      
- kółko wyrównawcze z języka angielskiego 
- zajęcia emocjonalno - społeczne

kółko plastyczne

7 13:10-13:50    

 

  - dogoterapia
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z języka polskiego
8 14:00-14:40   gimnastyka korekcyjna programowanie z ozobotami

teatr

  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki
9 14:45-15:25 terapia logopedyczna        

 

Klasa III A

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:40    rewalidacja  kółko języka angielskiego dla uczniów zdolnych  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki - rewalidacja
- kółko plastyczne
7 13:10-13:50    kółko języka kaszubskiego

 

- rewalidacja
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z języka polskiego
- integracja sensoryczna
- zajęcia z jezyka polskiego dla uczniów powracających z zagranicy
8 14:00-14:40   kółko języka kaszubskiego - programowanie z ozobotami
- zajęcia emocjonalno - społeczne

- teatr
- rewalidacja

- dogoterapia
- gimnastyka korekcyjna
9 14:45-15:25          

 

Klasa III B

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:40      kółko z języka angielskiego dla uczniów zdolnych  

kółko plastyczne

7 13:10-13:50   kółko języka kaszubskiego

 

  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki
8 14:00-14:40   kółko języka kaszubskiego - programowanie z ozobotami
- zajęcia emocjonalno  - społeczne

teatr

- dogoterapia
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z języka polskiego
- gimnastyka korekcyjna
9 14:45-15:25          

 

Klasa IV A

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 11:35-12:15   zajęcia korekcyjno kompensacyjne z języka polskiego    

 

7 12:20-13:00   zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki

 

   
8 13:10-13:50  język kaszubski rewalidacja  

 

kółko plastyczne
9 14:00-14:40  język kaszubski rewalidacja   rewalidacja - chór
- robotyka
 dogoterapia
8 14:45-15:25

- kółko teatralne
- SKS

rewalidacja  

- zajęcia emocjonalno społeczne
- chór
- robotyka

studio telewizyjne
9 15:30-16:10 - kółko teatralne
- SKS
     robotyka studio telewizyjne

 

Klasa IV B

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 11:35-12:15    zajęcia korekcyjno kompensacyjne z języka polskiego    

 

7 12:20-13:00   zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki

 

   
8 13:10-13:50  język kaszubski    

 

kółko plastyczne
9 14:00-14:40  język kaszubski     - chór
- robotyka
dogoterapia 
8 14:45-15:25 - kółko teatralne
- SKS 
   

- zajęcia emocjonalno społeczne
- chór
- robotyka

studio telewizyjne
9 15:30-16:10 - kółko teatralne
- SKS
      studio telewizyjne 

 

Klasa V A

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00-8:40 historia i kultura Kaszubów      

 

7 12:20-13:00   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego

 

   
8 13:10-13:50   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z matematyki   

 

kółko plastyczne
9 14:00-14:40      język kaszubski   chór

- zajęcia emocjonalno-społeczne
- dogoterapia 

8 14:45-15:25 - kółko teatralne
- SKS 
   język kaszubski

- chór
- robotyka

studio telewizyjne
9 15:30-16:10 - kółko teatralne
- SKS
      studio telewizyjne 

 

Klasa V B

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00-8:40 historia i kultura Kaszubów      

 

7 12:20-13:00   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego

 

   
8 13:10-13:50   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z matematyki   

 

kółko plastyczne
9 14:00-14:40      język kaszubski   chór

- zajęcia emocjonalno-społeczne
- dogoterapia 

8 14:45-15:25 - kółko teatralne
- SKS 
   język kaszubski

- chór
- robotyka

studio telewizyjne
9 15:30-16:10 - kółko teatralne
- SKS
      studio telewizyjne 

 

Klasa VI A

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00-8:40 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki       

 

8 13:10-13:50      język kaszubski

 

kółko plastyczne
9 14:00-14:40  historia i kultura Kaszubów zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego   zajęcia emocjonalno-społeczne   chór

dogoterapia 

8 14:45-15:25 - kółko teatralne
- SKS 
   

- chór
-robotyka

studio telewizyjne
9 15:30-16:10 - kółko teatralne
- SKS
     robotyka studio telewizyjne 

 

Klasa VI B

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00-8:40 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki       

 

8 13:10-13:50      język kaszubski

 

kółko plastyczne
9 14:00-14:40  historia i kultura Kaszubów zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego   zajęcia emocjonalno-społeczne   chór

dogoterapia 

8 14:45-15:25 - kółko teatralne
- SKS 
   

- chór
-robotyka

studio telewizyjne
9 15:30-16:10 - kółko teatralne
- SKS
     robotyka studio telewizyjne 

 

Klasa VII A

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 13:10-13:50   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego  

język kaszubski

 
9 14:00-14:40    zajęcia korekcyjno -kompensacyjne z matematyki   język kaszubski

-historia i kultura Kaszubów
-dogoterapia

8 14:45-15:25 kółko teatralne  zajęcia sportowe chór

robotyka

studio telewizyjne
9 15:30-16:10 kółko teatralne   chór  robotyka studio telewizyjne 

 

Klasa VII B

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 13:10-13:50   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego  

język kaszubski

 
9 14:00-14:40    zajęcia korekcyjno -kompensacyjne z matematyki   język kaszubski

-historia i kultura Kaszubów
-dogoterapia

8 14:45-15:25 kółko teatralne  zajęcia sportowe chór

robotyka

studio telewizyjne
9 15:30-16:10 kółko teatralne   chór  robotyka studio telewizyjne 

 

Klasa VIII

Nr Godź. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:45-9:25        zajęcia emocjonalno - społeczne

 

8 13:10-13:50   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego    

 

 
9 14:00-14:40   zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki    

dogoterapia 

8 14:45-15:25 kółko teatralne  zajęcia sportowe  

robotyka

studio telewizyjne
9 15:30-16:10 kółko teatralne     robotyka studio telewizyjne