Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Zajęcia dodatkowe


ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

  

KLASA 1 A 

 

Lp.

dzień

godzina lekcyjna

nazwa zajęć

nauczyciel prowadzący

sala

1.

poniedziałek

12.20-13.00

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Kaja Lonska

św. Joanna

2.

wtorek

13:10-13:50

Kółko teatralne

Benita Szada Borzyszkowska

św. Jadwiga

3.

wtorek

14:00 -14:50

kółko plastyczne

Sara Kobus

św. Rita

 

KLASA 1 B

  

Lp.

dzień

godzina lekcyjna

nazwa zajęć

nauczyciel prowadzący

sala

1.

poniedziałek

12.20-13.00

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Kaja Lonska

św. Joanna

 

 

13.10-13.50

emocje

Karolina Pubanc-Szypryt

 

 

 

13.10-13.50

język polski dla uczniów z Ukrainy

 

Julia Robaczewska

św. Bernadetta

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-14.40

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Berndetta

 

 

14.45-15.25

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Bernadetta

2.

wtorek

13.10-13.50

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Bernadetta

 

 

14.00-14.40

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św.Bernadetta

 

 

14.45-15.25

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Bernadetta

 

 

13:10-13:50

Kółko teatralne

Benita Szada Borzyszkowska

św. Jadwi

3.

wtorek

14.00-14.40

kółko plastyczne

Sara Kobus

św. Rita

 

 

KLASA 2 A

  

Lp.

dzień

godzina lekcyjna

nazwa zajęć

nauczyciel prowadzący

sala

1.

poniedziałek

11.35-12.15

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Katarzyna Krawczyk - Pokrzywinska

św. Stefan Frelichowski

 

 

12.20-13.00

emocje

Karolina Pubanc-Szypryt

 

 

 

13.10-13.50

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Kaja Lonska

św. Stefan

2.

wtorek

13:10-13:50

Kółko teatralne

Benita Szada Borzyszkowska

św. Jadwiga

 

 

13.10-13.50

kółko z języka angielskiego rozwijające

Karolina Żmich

 

2.

 

 

 

 

Środa

12.20-13.00

ozoboty

Karolina Ostrowska

św. Joanna

 

 

13.10-13.50

rewalidacja

Katarzyna Krawczyk - Pokkrzywinska

 

 

 

14.00-14.40

rewalidacja

 

 

Katarzyna Krawczyk - Pokrzywinska

 

3.

wtorek

14:00 -14:40

kółko plastyczne

Sara Kobus

św. Rita

 

KLASA 2 B

 

Lp.

dzień

godzina lekcyjna

nazwa zajęć

nauczyciel prowadzący

sala

1.

poniedziałek

11.35-12.15

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Kaja Lonska

św. Jadwiga Królowa

 

 

12.20-13.00

emocje

Karolina Pubanc-Szypryt

 

 

 

13.10-13.50

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Bernadetta

 

 

14.00-14.50

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Bernadetta

 

 

14.45-15.25

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Bernadetta

 

wtorek

13.10-13.50

 

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Bernadetta

 

 

13.10-13.50

kółko z języka angielskiego rozwijające

Karolina Żmich

 

 

 

14.00-14.40

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Bernadetta

 

 

14.45-15.25

 

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Bernadetta

 

wtorek

13:10-13:50

Kółko teatralne

Benita Szada Borzyszkowska

św. Jadwiga

 

środa

13.10-13.50

 

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Katarzyna Krawczyk - Pokrzywinska

św. Jadwiga Królowa

 

wtorek

14:00 -14:40

kółko plastyczne

Sara Kobus

św. Rita

 

KLASA 3 A 

 

Lp.

dzień

godzina lekcyjna

nazwa zajęć

nauczyciel prowadzący

sala

1.

poniedziałek

11.30-12.10

emocje

Karolina Pubanc-Szypryt

 

 

 

13.10-13.50

kółko rozwijające z języka angielskiego

Karolina Żmich

św. Rita

2.

wtorek

12.20 – 13.00

ozoboty

Karolina Ostrowska

św. Joanna

 

 

12.20-13.00

rewalidacja

Kaja Lonska

św.Teresa

 

 

13.10-13.50

Rewalidacja

Kaja Lonska

św. Teresa

 

wtorek

13:10-13:50

Kółko teatralne

Benita Szada Borzyszkowska

św. Jadwiga

3.

czwartek

13.10-13.50

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Kaja Lonska

św. św. Teresa

 

 

14.00-14.40

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Kaja Lonska

św. Teresa

3.

wtorek

14:00 -14:40

kółko plastyczne

Sara Kobus

św. Rita

 

KLASA 3 B 

 

Lp.

dzień

godzina lekcyjna

nazwa zajęć

nauczyciel prowadzący

sala

1.

poniedziałek

11.30-12.10

emocje

Karolina Pubanc-Szypryt

 

 

 

13.10-13.50

kółko z języka angielskiego rozwijające

Karolina Żmich

św. Rita

 

 

13.10-13.50

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Bernadetta

 

 

14.00-14.40

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Berndetta

 

 

14.45-15.25

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Bernadetta

2.

wtorek

12.20 – 13.00

ozoboty

Karolina Ostrowska

św. Joanna

 

 

13.10-13.50

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Bernadetta

 

 

14.00-14.40

 

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św.Bernadetta

 

wtorek

13:10-13:50

Kółko teatralne

Benita Szada Borzyszkowska

św. Jadwiga

3.

czwartek

13.10-13.50

zajęci korekcyjno - kompensacyjne

Kaja Lonska

św. Teresa

 

 

14.00-14.40

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Kaja Lonska

św. Teresa

4.

wtorek

14:00 -14:40

kółko plastyczne

Sara Kobus

św. Rita

  

KLASA 4 A 

 

Lp.

dzień

godzina lekcyjna

nazwa zajęć

nauczyciel prowadzący

sala

1.

poniedziałek

13.10-13.50

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Bernadetta

 

 

14.00-14.40

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Berndetta

 

 

14.45-15.25

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Bernadetta

2.

wtorek

11.35 – 12.15

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z języka polskiego

Julita Zenker

św. Cecylia

 

 

 

 

13.10-13.50

 

język polski dla uczniów z Ukrainy

 

Julia Robaczewska

 

św. Bernadetta

 

 

14.00-14.40

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św.Bernadetta

 

 

14.45- 15.25

język polski dla uczniów z Ukrainy

Julia Robaczewska

św. Bernadetta

 

 

13:10-13:50

kółko plastyczne

Sara Kobus

 

3.

środa

13.10-13.50

emocje

Karolina Pubanc-Szypryt

s. taneczna

4.

czwartek

8.00-8.40

 

język polski dla uczniów powracających z zagranicy

Julita Zenker

św. Cecylia

5.

piątek

13.10-13.50

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki

Katarzyna Łoncka

św. Cecylia

 

KLASA 4 B

  

Lp.

dzień

godzina lekcyjna

nazwa zajęć

nauczyciel

prowadzący

sala

1.

wtorek

11.35 – 12.15

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z języka polskiego

Julita Zenker

św. Cecylia

 

 

 

13:10-13:50

kółko plastyczne

Sara Kobus

 

3.

piątek

13.10-13.50

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki

Katarzyna Łoncka

św. Cecylia

  

KLASA 5 A

  

Lp.

dzień

godzina lekcyjna

nazwa zajęć

nauczyciel

prowadzący

sala

1.

wtorek

12.20-13.00

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z języka polskiego

Julita Zenker

św. Cecylia

 

 

 

13.10-13.50

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki

Katarzyna Łoncka

św. Stanisław Kostka

 

 

13.10 – 13.50

Emocje

Karolina Pubanc-Szypryt

s. taneczna

 

 

13:10-13:50

kółko plastyczne

Sara Kobus

 

2.

czwartek

14.00-14.40

chór KSP

Radosław Meger

oratorium

 

 

14.45-15.25

chór KSP

Radosław Meger

oratorium

  

KLASA 5 B

 

Lp.

dzień

godzina lekcyjna

nazwa zajęć

nauczyciel

prowadzący

sala

1.

poniedziałek

12.20 -13.00

rewalidacja

Alicja Piątek

 

2.

wtorek

13.10-13.50

emocje

Karolina Pubanc -Szypryt

s. taneczna

 

 

12.20-13.00

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z języka polskiego

Julita Zenker

św. Cecylia

 

 

 

 

13.10-13.50

 

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki

 

Katarzyna Łoncka

 

św. Cecylia

 

 

13:10-13:50

kółko plastyczne

Sara Kobus

 

3.

czwartek

14.00-15.25

chór KSP

Radosław Meger

oratorium

4.

piątek

8.50-9.30

rewalidacja

Alicja Piątek

 

  

KLASA 6 A

 

Lp.

dzień

godzina lekcyjna

nazwa zajęć

nauczyciel prowadzący

sala

1.

wtorek

11.35 – 12.15

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z języka polskiego

Julita Zenker

św. Faustyna

 

2.

wtorek

13:10-13:50

kółko plastyczne

Sara Kobus

 

3.

środa

8.00-8.40

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki

Katarzyna Łoncka

św. Faustyna

 

 

14.40-16.10

SKS sala

Jagoda Steinborn

sala gimnastyczna

4.

czwartek

14.00-15.25

chór KSP

Radosław Meger

oratorium

  

KLASA 6 B

 

Lp.

dzień

godzina lekcyjna

nazwa zajęć

nauczyciel

prowadzący

sala

1.

poniedziałek

14.00-14.40

rewalidacja

Julita Zenker

św. Maksymilian

2.

wtorek

14.00-14.40

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z języka polskiego

Julita Zenker

św. Maksymilian

 

wtorek

13:10-13:50

kółko plastyczne

Sara Kobus

 

3.

środa

8.00-8.40

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki

Katarzyna Łoncka

św. Maksymilian

 

 

14.40-16.10

SKS sala

Jagoda Steinborn

sala gimnastyczna

4.

czwartek

14.00-15.25

chór KSP

Radosław Meger

oratorium

 

 

14.00-14.40

emocje

Karolina Pubanc Szypryt

s. taneczna

 

KLASA 7

 

Lp.

dzień

godzina lekcyjna

nazwa zajęć

nauczyciel

prowadzący

sala

1.

wtorek

8.00-8.40

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki

Katarzyna Łoncka

św. Andrzej

 

 

13:10-13:50

kółko plastyczne

Sara Kobus

 

 

 

14.00-14.40

zajęcia korekcyjno –kompensacyjne z języka polskiego

Julita Zenker

św. Andrzej

2.

środa

14.40-16.10

SKS sala

Jagoda Steinborn

sala gimnastyczna

 

3.

czwartek

14.00 – 14.40

emocje

Karolina Pubanc- Szypryt

s. taneczna

 

KLASA 8 A

 

Lp.

dzień

godzina lekcyjna

nazwa zajęć

nauczyciel

prowadzący

sala

1.

wtorek

13.10- 14.00

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z języka polskiego

Julita Zenker

bł. Karolina

 

 

 

13:10-13:50

kółko plastyczne

Sara Kobus

 

 

 

14.00-14.40

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki

Katarzyna Łoncka

bł.Karolina

2.

środa

14.45- 16.10

SKS sala

Jagoda Steinborn

sala gimnastyczna

3.

czwartek

14.00-15.25

chór KSP

Radosław Meger

oratorium

 

 

14.00-14.40

emocje

Karolina Pubanc- Szypryt

s. taneczna

  

KLASA 8 B

 

Lp.

dzień

godzina lekcyjna

nazwa zajęć

nauczyciel

prowadzący

sala

1.

poniedziałek

14.00-15.25

język polski dla dzieci powracających z zagranicy

Julia Robaczewska

św. Berndetta

2.

wtorek

13.10- 14.00

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z języka polskiego

Julita Zenker

bł. Karolina

 

 

 

13:10-13:50

kółko plastyczne

Sara Kobus

 

 

 

14.00-14.40

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z matematyki

Katarzyna Łoncka

bł.Karolina

3.

środa

14.45- 16.10

SKS sala

Jagoda Steinborn

sala gimnastyczna

4.

czwartek

14.00-15.25

chór KSP

Radosław Meger

Oratorium

 

 

 

14.00-14.40

emocje

Karolina Pubanc-Szypryt

s. taneczna