Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Dokumenty


Kalendarz pracy KSP 2023 2024 Pobierz plik

Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej Pobierz plik

Regulamin szkolny Pobierz plik

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA Pobierz plik

REGULAMIN ZAJĘĆ DODATKOWYCH Pobierz plik

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Pobierz plik

KONCEPCJA PRACY Pobierz plik

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Pobierz plik