Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Dokumenty


GODZINY KONSULTACYJNE 2022 Pobierz plik

KALENDARZ PRACY Pobierz plik

KONCEPCJA PRACY Pobierz plik

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Pobierz plik

REGULAMIN ZAJĘĆ DODATKOWYCH Pobierz plik

STATUT KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pobierz plik

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Pobierz plik