Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Dokumenty


Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Piotra Dunina Pobierz plik

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA Pobierz plik

Kalendarz pracy KSP 2023 2024 Pobierz plik

Regulamin szkolny Pobierz plik

REGULAMIN ZAJĘĆ DODATKOWYCH Pobierz plik

KONCEPCJA PRACY Pobierz plik

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Pobierz plik