Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina

Skauci Europy


Kim są Skauci Europy?

 

Skauci Europy, w Polsce działający jako Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” to ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody.

 

IMG 20220901 WA0041

IMG 20220901 WA0105

Ruch skautowy opierający się na pedagogice założyciela skautingu – Roberta Baden-Powella (1907).

Ruch skautingu katolickiego, stworzony w Belgii i Francji przez Ojca Jakuba Sevin, jezuitę, na podstawie pedagogiki Baden-Powella (1920).

Ruch jednoczący młodych z różnych krajów Europy, mający te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogikę, powołany przez młodych Niemców, katolików i protestantów w 1956 r. w Kolonii.

Ruch czerpiący z bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego, reprezentowanego przez takie postaci jak Stanisław Siedlaczek, ks. Kazimierz Lutosławski, Andrzej Małkowski i inni.

IMG 20220701 WA0046

Ruch dostarczający każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).

Skauci Europy to ruch uczący przez działanie.

Skauci Europy to ruch istniejący w 20 krajach Europy, skupiający organizacje katolickie, protestanckie i prawosławne.

IMG 20220630 WA0016

Skauci Europy to ruch, w którym kultywuje się miłość do Ojczyzny wraz z miłością do innych narodów, tak właściwą duchowi chrześcijaństwa. Organizacje katolickie cieszą się statusem prywatnego stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanego przez Stolicę Świętą w 2003 r.

IMG 20220618 WA0031IMG 20220424 WA0037

 

 

W naszej szkole pierwszy zastęp harcerzy powstał w 2001 roku. Od tego czasu, wśród uczniów nieustannie są osoby związane z ruchem skautowym. Przez jakiś czas działała drużyna harcerek.

Obecnie w Liceum tworzy się krąg wędrowników, natomiast w gimnazjum działa Samodzielny Zastęp Jastrząb.

Opiekunem ze strony szkoły jest Marcin Odajewski, natomiast szefem kręgu, jak i zastępu harcerzy jest Michał Pałamarz-Podgórny (tel. 605-740-177, e-mail: michal.palamarz@skauci-europy.pl)

 

Najbliższe wydarzenia:

Samodzielny Zastęp Jastrząb jedzie na biwak do Bydgoszczy. Zbiórka w sobotę, 17 września o godzinie 15:00 na dworcu w Chojnicach.

Wędrownicy udają się na pielgrzymkę na Święty Krzyż – 22-25 września – szczegóły na stronie www.droga.skauci-europy.pl

====================================

W 2003 roku Ojciec Święty bł. Jan Paweł II tak pisał do Skautów Europy: "Drodzy młodzi! Odpowiedzcie wielkodusznie na apel Chrystusa, który zaprasza Was, byście wypłynęli na głębię i stali się Jego świadkami, odnajdując zaufanie, które On w Was pokłada, aby wraz z Nim odkrywać przyszłość. Spełnienie tej misji, którą Kościół Wam powierza, wymaga przede wszystkim tego, abyście rozwijali autentyczne życie modlitwy, ożywiane sakramentami, zwłaszcza Eucharystią i Spowiedzią. Jak podkreślam w mojej niedawno opublikowanej encyklice Ecciesia de Eucharistia 'każdy krok ku świętości... winien czerpać potrzebną siłę z Tajemnicy Eucharystii i ku niej kierować się jako do swego szczytu' (n. 60)."

Jezus pokłada ufność w młodych, którzy mają swoje ideały. Teraz otwiera się szansa, aby młodzi ludzie między innymi z: Trójmiasta, Poznania, Torunia, Bydgoszczy, czy Inowrocławia, mogli rozpocząć przygodę w skautingu. My dorośli musimy im jednak w tym pomóc. Naprawdę warto. Zapraszam na stronę Skautów Europy:

https://skauci-europy.pl/