Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Rekrutacja


kropeczki

 

Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci od 2,5 do 6 r.ż.

 

Wszystkich zainteresowanych Rodziców naszym przedszkolem zapraszamy do złożenia odpowiednich dokumentów. 

 

Nabór  rozpoczyna się już rok wcześniej (od 1 września) przed formalnym rozpoczęciem pobytu Państwa dziecka w naszym przedszkolu. 

 

W sekretariacie szkoły przyjmowane są następujące dokumenty rekrutacyjne:

• Wniosek do dyrektora przedszkola
• Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia
• W przypadku obcokrajowca Numer Karty Pobytu/Numer Paszportu lub innego dokumentu na pobyt w Polsce
• Kopia opinii lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli dotyczy)
• Potwierdzenie wpłaty wpisowego, lub uiszczenie opłaty wpisowej w sekretariacie szkoły. 

 

W przypadku nieprzyjęcia kandydata do przedszkola (brak miejsc itp.), cała suma zostaje zwrócona wpłacającemu.

 

Dokumentację rekrutacyjną można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Katolickie Przedszkole w Chojnicach, ul. Grunwaldzka 1, 89-600 Chojnice. Więcej informacji pod numerem telefonu: 52 3977087.TERMINARZ REKRUTACJI:

• od 1 września do 31 marca – przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie przedszkola
• 15 kwietnia - opublikowanie w gablocie ogłoszeń wstępnej listy wychowanków przyjętych do Katolickiego Przedszkola na nowy rok przedszkolny
• W ostatnim tygodniu kwietnia – spotkanie z rodzicami wychowanków ze wstępnej listy przyjętych do placówki
• 30 kwietnia - opublikowanie w gablocie ogłoszeń ostatecznej listy wychowanków przyjętych do przedszkola na nowy rok przedszkolny

 

 

Opłata wpisowa:

jest jednorazowa, w kwocie 100,00 PLN którą należy przelać na konto bankowe nr: 10 8146 0003 0000 0311 2000 0020 (Bank Spółdzielczy o/Chojnice) - podając w tytule imię i nazwisko kandydata z dopiskiem „wpisowe KP”.