Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Katolickie Przedszkole
w Chojnicach

Rekrutacja


kropeczki

 

Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci od 2,5 do 6 r.ż.

 

Wszystkich zainteresowanych Rodziców naszym przedszkolem zapraszamy do złożenia odpowiednich dokumentów. 

 

Nabór  rozpoczyna się już rok wcześniej (od 1 września) przed formalnym rozpoczęciem pobytu Państwa dziecka w naszym przedszkolu. 

 

W sekretariacie szkoły przyjmowane są następujące dokumenty rekrutacyjne:

• Wniosek do dyrektora przedszkola

• Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia

• W przypadku obcokrajowca Numer Karty Pobytu/Numer Paszportu lub innego dokumentu na pobyt w Polsce

• Kopia opinii lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli dotyczy)

• Potwierdzenie wpłaty wpisowego po ogłoszeniu wstępnej listy przyjętych dzieci.

 

W przypadku nieprzyjęcia kandydata do przedszkola (brak miejsc itp.), cała suma zostaje zwrócona wpłacającemu.

 

Dokumentację rekrutacyjną można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Katolickie Przedszkole w Chojnicach, ul. Grunwaldzka 1, 89-600 Chojnice. Więcej informacji pod numerem telefonu: 52 3977087.TERMINARZ REKRUTACJI:

• od 1 września do 31 marca – przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie przedszkola

• 14 kwietnia - opublikowanie w gablocie ogłoszeń wstępnej listy wychowanków przyjętych do Katolickiego Przedszkola na nowy rok przedszkolny

• 30 kwietnia - opublikowanie w gablocie ogłoszeń ostatecznej listy wychowanków przyjętych do przedszkola na nowy rok przedszkolny

• W ostatnim tygodniu maja – spotkanie z rodzicami dzieci z ostatecznej listy przyjętych do przedszkola.

 

Opłata wpisowa jest jednorazowa i wynosi 100,00 PLN. Należy ją przelać na konto bankowe nr: 02 8146 0003 0000 5988 2000 0010 (Bank Spółdzielczy o/Chojnice) - podając w tytule imię i nazwisko kandydata z dopiskiem „darowizna_wpKP", np. Jan Kowalski_darowizna_wpKP. Opłaty za przedszkole i obiady można dokonywać za pośrednictwem aplikacji INSO lub bezpośrednio na konto o nr: 10 8146 0003 0000 0311 2000 0020 (Bank Spółdzielczy o/Chojnice).

 

Prosimy rodziców o wpłatę wpisowego po ogłoszeniu listy wstępnej dzieci przyjętych do przedszkola, w przypadku, gdy dziecko znajdzie się na tej liście.

 

W przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola, po umieszczeniu dziecka na liście przyjętych, opłata wpisowa nie będzie zwracana. Pokrywa ona koszty związane z obsługą administracyjną.